Om gräs, träd & stenar

 • screen-11.38.2319.09.2017screen-11.38.2319.09.2017

Utställning Category: utställningar

 • Beskrivning

  Utställningen Om gräs, träd & stenar, vill ställa frågor kring hur samtida konstnärer kan förhålla sig och uttrycka sig kring natur och landskap. Flertalet av konstnärerna i utställningen har arbetat återkommande med natur/ landskap under en lång period av sina konstnärskap. De närmar sig sitt ämne från olika håll, där utgångspunkten kan vara såväl visuell, som konceptuell eller intuitiv och kan likaväl kan spegla yttre som inre världar, som olika berättelser.

  Konstnärer har genom århundraden skildrat landskapet olika sätt och där varje epoks landskapsmåleri återspeglar sin tids strömningar. Under romantiken skildrades till exempel landskapet som oförstört av människan och idealiserat och utgjorde egentligen en tidig civilisationskritik och reaktion på den framväxande industrialismen. Frågan är om det idag finns en liknande kritik och ”tillbaka till naturen” tänk, i en tid, då vår tillvaro framstår som mer hotad på olika sätt? Kan då naturen erbjuda den kontemplation och vila vi behöver och vem är den egentligen till för?

  Kan växter känna?
  Nya vetenskapliga rön har framkommit genom att alltmer subtila mätmetoder används, som talar för att växter har en typ av förnimmelsesystem, som gör att de kan kommunicera med varandra på ett sinnrikt sätt. Hur kan vi då förhålla oss som människor till denna nya forskning, som gör växterna mer lika oss själva? Kan man reflektera inte bara över djurens rätt utan även växters rätt? Eller är växter, djur och natur fortfarande bara en projektionsyta för människans begär, konsumism och territoriell erövring? Närmar vi oss paradoxalt nog med vetenskapen hjälp ett helhetstänkande där allt är besjälat, allt hör samman – idéer som framfördes redan under romantiken. Kan stenar minnas? Kan träden tala, kan gräset känna och bär platser minnen och spår av tidigare händelser förutom fysiska kvarlämningar?

  I utställningen Om gräs, träd & stenar möter vi verk som metaforer för minnen, upplevelser, berättelser, skeenden och processer som kan anknyta till poesi, politik eller bara varandet. Utställningen kommer att innehålla olika tekniker som måleri, teckning, fotografi, video, och skulptur.

  Vernissage

  Varmt välkommen till vernissage lördagen den 23 september kl 14.00. Agneta von Zeipel, curator vid Konsthallen presenterar utställningen i konstnärernas närvaro.

  Visningar

  Guidade visningar i utställningen onsdagarna 4, 11 och 18 oktober samt 8 och 15 november. Samtliga tillfällen kl 13.00.

  Medverkande konstnärer: Nadine Byrne, Agneta Ekman Wingate, Maria Hall, Leo Petterson, Hanna Goldstein, Tommy Krek Svenningsson.

  Nadine Byrne (f.1985) Nadine Byrnes konstnärliga praktik spänner över många olika medier, som skulptur, textil, ljud, film och performance. Hennes verk utforskar ofta minnet och den egna personliga historien och ger uttryck för ett stort intresse för alternativa världsåskådningar – spirituella eller ockulta och hur dessa manifesteras socialt och visuellt.

  Agneta Ekman (f. 1942) I utställningen presenteras Agneta Ekman fotoserie Tall-Maja från 1967, som idag anses vara en klassiker inom fotokonsten. Tall-Maja handlar om skogsrået – den fria kvinnan som lever i skogen, men också om ett farväl till en social ordning I utställningen visas också verk ur serien Trösta mig, humlemor, med bilder tagna mellan 1962 och 2016. Tall-Maja-serien ingick i utställningen Ett sätt att leva som visades på Moderna Museet i Stockholm och Malmö 2014-2015.

  Maria Hall (f. 1964) Maria Hall arbetar framför allt med teckning och måleri, där natur och växter är återkommande motiv. ”Penseldrag läggs till penseldrag, som en ton läggs till ton, och klanger och stämmor formas. Avgrundens mörka stråk går genom målningarnas mage medan ljuset fortsätter att skimra och blända. De små åtbörderna och de försiktiga viskningarna fyller de landskapslika scenrummen i dessa dramer om längtan och sorg. En plats skapas där något – eller någon – får plats.”

  Leo Pettersson/Leo & Sharr (f. 1953) I utställningen bygger Leo Pettersson en improviserad skulptur som i sitt material inkluderar både natur och teknik. Skulpturen har referenser till Tatlins torn (skapat av Vladimir Tatlin 1919-20, men aldrig realiserat) och byggs i samarbete med konstnärskollegan Shelley Sharr. Tornet inrymmer två spiraler, två motsatta rörelser som ständigt skapar sin motkraft.

  hannah goldstein (f. 1981)I utställningen visar hannah goldstein verket Adding to the Archivefrån 2013, som består av fotografi, installation och ett videoarbete. Hon beskriver händelserna och sökandet efter utställningen Krigs Monument Monument som hennes far, Neil Goldstein, visade i Konsthallen på Bohusläns museum 1993. Utställningen bestod av några stenar, den sk. Hitlerstenen som Tyskland beställt i samband med andra världskriget, samt stora fotografier av dem. Utställningen visades i Berlin 1999, men i samband med den försvann stenarna. Efter faderns död har hannah intresserat sig för hans fotoarkiv. I det nya verket How do you measure guilt? ställer hon frågor om begreppet skuld kring hanteringen av dessa stenar.

  Tommy Krek Sveningsson (f. 1982) Tommy Krek Svenningsson har intresserat sig för att gestalta både mentala och reella platser, så kallade ”landmarks”, ofta med naturen som en spelplats för händelser i nutid och dåtid, vilka kan inbegripa både politiska och historiska skeenden. Hans verk bär på ett romantiskt stråk som speglar stämningar och tillstånd. En serie teckningar sätter träden i fokus- träd som haft olika betydelser i mänsklighetens historia. En senare serie kolteckningar visar märkliga brutala monument i landskapet uppförda av Tito i det forna Jugoslavien, monument som sedan övergivits och ibland raserats.

 • Photos
 • Hitta hit

  No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.